لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خرد جاوید-یادنامه دکتر منوچهر مزینی

چهل و سومین گفتمان هنر و معماری زنده یاد دکتر منوچهر مزینی (1381-1313)، یکی از شاخص ترین چهره های معماری و شهرسازی معاصر ایران است که به ویژه در دهه پنجاه، تحولی بزرگ در آموزش شهرسازی کشور به وجود آورد. نظریه های روشنگرانه و صریح وی در عرصه شهرسازی و معماری و در محافل حرفه ای و تخصصی، امروزه هم…