لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

در حاشیه هم اندیشی “تنها یک زمین”

آنگاه که : هنگام بالا رفتن از کوه پایمان را با شدت بر سنگ ریزه ها نفشردیم . آنگاه که : هنگام گردش در باغ و چمنزار سبزه ای را با کفشهایمان له نکردیم . آنگاه که : از سر بی حوصلگی قدم می زنیم ، برگهای نهال و شمشاد کنار پیاده رو را نکندیم . آنگاه که : دسترنج…