لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

در قسمتی از بیانیه انجمن مفاخر معماری ایران که به همین دلیل منتشر شده است، آمده: «به قرار اطلاع، نزدیک به ۸ هزار جلد انواع کتاب های مرجع، نادر و نایاب و نشریات داخلی و خارجی در این آتش سوزی از میان رفته است و این انجمن ضمن درخواست رسیدگی به علل حادثه و اقدامات تامینی لازم، توجه بیشتر مقامات مسوول را به حفاظت از میراث گران و مکتوب کشور (و مخازن نگاهدارنده و تجهیز و ایمن سازی کتابخانه های سراسر کشور) جلب می نماید.»

در این بیانیه همچنین آمده است برای جبران بخشی از خسارات وارده به این مرکز، از کلیه دوستداران فرهنگ و دانش ایران زمین، درخواست می کند با حمایت خود از بازسازی و تجهیز مجدد کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و اهدا کتاب و تجهیزات مورد نیاز نور امید در دل های پژوهشگران و دانشجویان عزیز بیافروزند؛ این انجمن نیز با تخصیص مبلغ ۱۰ میلیون ریال تجهیزات و اهدای یکصد جلد کتاب با این حرکت همراه است.

بنابر این گزارش، پیشتر دکتر کیانوش کیانی، معاون سازمان اسناد ملی، از سیدعلیرضا قهاری، ریاست انجمن مفاخر معماری ایران، خواسته بود که اسنادی را که در خصوصپیشینه معماری ایران در اختیار دارد، جهت حفظ و نگهداری به سازمان منتقل کند.

منبع: روزنامه آسیا-آذر ۱۳۸۴
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی