لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رئیس انجمن مفاخر معماری همزمان با روز اسناد ملی در هم اندیشی «گنجینه‌ها و اسناد معماری و شهر سازی» گفت: امروزه میلیون‌ها سند در دست مردم وجود دارد که متاسفانه اطلاعات کافی برای حفظ و نگهداری این اسناد به آن‌ها آموزش داده نشده است. به نقل از روابط عمومی مرکز هنر پژوهی نقش جهان، وابسته به فرهنگستان هنر، در آغاز این هم اندیشی که به همت فرهنگستان هنر، دانشنامه تاریخ معماری و شهر سازی ایران زمین، انجمن مفاخر معماری ایران و نقش جهان برگزار شد…