لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رییس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: همزمان با روز ملی خلیج فارس معماران و باستان شناسان درباره معماری بندر سیراف و خلیج فارس به گفت وگو می نشینند. علیرضا قهاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: بندر سیراف یکی از بنادر باستانی ایران است که معماری آن متاسفانه تاکنون ناشناخته باقی مانده است.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران در ادامه افزود: در سفرنامه های بسیاری از گردشگران دنیا درباره معماری با شکوه این بندر صحبت شده است اما به دلیل بی توجهی و همچنین گذر زمان معماری آن به فراموشی سپرده و هم اکنون نیز فقط از این بندر یک اسم باقی مانده است.

به گفته قهاری مهندسی معماری سیراف یک مکتب خاص و منحصر به فرد دارد تا آنجا که در دوره خود معماری آن مورد تقلید بسیاری از شهرهای دیگر قرار گرفته است.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران با بیان این که همزمان با روز ملی خلیج فارس معماران و باستان شناسان درباره معماری بندر سیراف و خلیج فارس به گفت وگو می نشینند،گفت: این نشست به مناسبت روز ملی خلیج فارس که روز دهم اردیبهشت است، امروز اردیبهشت در تالار امیرخانی خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، بندر سیراف بنابر نوشته های مورخان از یک معماری باشکوهی برخوردار بوده و براساس تحقیقات دیوید وات هاوس در عصر ساسانیان ابه حتمال زیاد یک دژ نظامی در کنار این بندر ساخته شده بود.

خبری از خبرگزاری برنا