لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پنجاه و هشتمین گفتمان هنر و معماری

امروز آثار معماران منظر حتی توسط هم عصران ایشان ، به عنوان عناصری که طراحی شده و آگاهانه ساخته شده اند ، دیده یا درک نمی شوند . این امر در شرایطی که در منظر تغییر شکل اساسی داده شده باشد ، نیز صادق است . روایات منظر در تمام فرهنگ ها ، اهداف مشترک دارند و راویان منظر چه در حوزه سینما و چه در سایر علوم دیداری و شنیداری می کوشند با بیانی مناسب ، به انتخاب مردم در آنچه می خواهند و نمی خواهند کمک کنند . بیان صریح و روشن می تواند با بازگویی ، تکثیر و تطبیق در طول زمان ، موقعیت فرهنگ های بومی را تقویت نماید و مکانهای فوق العاده و با ارزش ، چنان ماهرانه به تصویر کشیده و ساخته شوند که با به یادآوری مجدد ،‌احساسات همگان را بر انگیزانند.

محصول دنیای سینما و منظر ، خوانش زندگی است ، نه فقط یک نمایش صرف از آن . منظر ، بخشی از هویت یک سرزمین و ساکنین آن است . یک هنر زمان ، فضای جاری و فیلم نامه ای است که به انتظار روایت از خود نمی ماند ، او خود یک روایت است و برای ثبت و ضبط آن ،‌در لحظه باید شتاب کرد . منظر صحنه نمایشی است با تعداد زیادی هنرپیشه مانند ساختمان ها ، گذرها ، تکنولوژی ، مردم ، درختان که به صحنه می آیند و می روند ، بعضی ها یک روز می مانند و بعضی ها یک هفته ، یک سال و بعضی ها هم ممکن است سالهای طولانی بمانند ، اما با چهره ای دیگر ، همه جهان یک صحنه است و همه موجودات با ساخته هایشان ، هنرمندان آنند .

توجه و تبیین رابطه سینما و منظر به ویژه در دهه های اخیر جایگاه خود را در هریک از حوزه ها پیدا کرده و بر روی نحوه ارتقای کیفیت زندگی و بازیابی محیط های بومی متمرکز شده است . در پنجاه و هشتمین گفتمان هنر و معماری ، این ارتباط متقابل در بخش های مختلف مورد بحث قرار می گیرد و در موضوعاتی همچون بازتاب یا تعریف منظر در سینما ، کارنامه سینمای جهان و ایران در بیان منظر معمارانه و نیز تفکر غالب در سینمای ایران (در خصوص منظر و معماری ) ورودی دقیق تر می یابد . در بخش نهایی نیز بازتاب تطور اندیشه و مفهوم “لندسکیپ” و “سیتی سکیپ” در سینمای ایران مرور می شود .

مهمان ویژه این هم اندیشی آقای علیرضا زرین دست است که از چهار دهه فعالیت ایشان تقدیر می شود. و اعضای پانل گفتگو را خانم حمیده فرهمندیان و آقایان یعقوب رشتچیان ، پیمان شوقی ، امید جوانبخت و بهروز مرباغی تشکیل خواهند داد و چند سکانس از چند فیلم شاخص سینمای ایران به نمایش در می آید .

زمان :‌چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان :‌ موزه هنر امام علی (ع)- خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵