لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و ششمین گفتمان هنر و معماری

نگرش بخشی، در طرح‌های کلان شهری و بندری سر منشأ بروز معضلات عدیده‌ای در زمینه‌ عملکرد متقابل شهر‌ها و بندرها نسبت به یکدیگر به شمار می‌آید؛ چنانکه در غالب طرح‌های شهری، بندر به عنوان یک عنصر مجزا درکنار شهر انگاشته شده و از سوی دیگر عاملین بندرها نیز هیچگونه ارتباط و عملکردی برای بندر با شهر متصور نیستند. حال آنکه بندرها به عنوان یک عنصر مؤثر در اندام شهر هستند که در بسیاری از موارد، این عنصر مؤثر می‌تواند قلب یا هسته‌ مرکزی و اصلی تشکیل شهر باشد (که پیدایش اولیه شهر از آن نقطه نشأت گرفته است) و اساساً شهر به عنوان حوزه خدمات رسانی آن، بندر پیدایش حاصل کرده است.
معضلات مطروحه لزوم بررسی طرح تعامل بین این دو حوزه را تبیین می‌سازد و از آنجایی‌که دستیابی به سواحل پایدار که از جمله اهداف مطروحه در سند چشم‌انداز سواحل بشمار می‌آید، در گرو توسعه ظرفیت‌های پایدار ترانزیتی، ترافیکی، شهری، طبیعی و … می‌باشد، توجه به این امر را ضروری می‌سازد.
طرح تعامل بندر و شهر، با هدف فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه بندرها و رفع موانع و محدودیت‌های شهر همجوار در فرآیند توسعه ۱۲ بندر و شهر همجوارش انجام شده است. در این پروژه که با رویکرد فرابخشی نسبت به آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی موانع و محدودیت‌های پیش‌‌روی بندرها صورت گرفته است، سیاست‌های کلان اتخاذ شده و استراتژی‌های تخصصی تدوین گردیده است، همچنین راهکارها و اقدامات اجرایی متعددی در بازه‌های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تعیین شده است.
در یکصد و ششمین گفتمان هنر و معماری که به معرفی دستاوردهای این پروژه در قالب طرح های موضعی و موضوعی عملیاتی دو شهر-بندر انزلی در شمال و بوشهر در جنوب کشور به عنوان نمونه اختصاص دارد، آقای دکتر محمدمهدی محمودی و سرکار خانم ها مهندس لیدا اسلامی، مهندس عرفانه توافقی و مهندس رویا رنجبری، ضمن بررسی اصول و معیارهای حوزه نفوذ شهر و بندر به راهکارهای تعامل بندر انزلی و بندر بوشهر می پردازند که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.