لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و بیست و هفتمین گفتمان هنر و معماری

سایت های اطلاع رسانی در جهان امروز محمل تفاهم و اشتراک فکر آحاد جامعه و ابزار کسانی است که مایلند در فرآیند توسعه و پیشرفت اجتماع خود مشارکت داشته باشند و بر مبنای آن یکدیگر را به ارتقای اندیشه دعوت می کنند.
در این فضا، ارتباط نوشتاری را می توان جریانی چند طرفه دانست که طی آن افراد به تبادل افکار، نظریات، احساسات و حقایق می پردازند و از طریق بکار بردن دانشی که درک آن برای کلیه آن ها امکانپذیر است به کند و کاو در آراء و عقاید یکدیگر مبادرت می ورزند. هنگامی که این نوع ارتباط را کوشش آگاهانه فرد برای سهیم ساختن مخاطبان در اطلاعات، عقاید و طرز فکرهایش می دانیم، مساله تفاهم و هماهنگی نویسنده و مخاطب (مخاطبان)، اهمیت اصلی و اساسی خود را به دست می آورد.
دانشمندان و کارشناسان در مورد اینکه این نوع از ارتباطات یک علم است، اختلاف نظر دارند و آن را یک حوزه مطالعاتی می دانند. دیدگاه اخیر می خواهد تاکید کند که ارتباطات به لحاظ وسعت، عمق و تنوعی که دارد، نمی تواند در یک رشته علمی گنجانده شود، بلکه فراتر از آن باید به آن به عنوان یک حوزه علمی و مطالعاتی نگاه کرد که از آن چندین رشته علمی می تواند زائیده شود. حال می توان بیشتر حس کرد که گذر از مرز هزارمین پیام ارتباطی در یک سایت، مستلزم چه تلاش و پیگیری بی وقفه از جانب کارشناسانی است که با علاقه به میدان آمده اند و این حیطه را تقویت می کنند. برای ما ایرانیان عدد هزار فقط یک عدد نیست، همچنان که گاهی یک نقطه عطف است، می تواند گذرگاه سرنوشت هم باشد.
در یکصد و بیست و هفتمین گفتمان هنر و معماری که به همایش نویسندگان و تهیه کنندگان سایت انجمن مفاخر معماری ایران اختصاص دارد، سخن از نحوه استمرار در پیوستن به جریان فرهنگی شفاف در این حوزه، از طریق فضای مجازی است که مخاطبان بسیاری یافته و هم اکنون یکی از منابع معتبر در عرصه معماری و شهرسازی ایران به شماره می رود. این نشست، همچنان با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.

زمان:چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۷ توزیع می گردد.