لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و چهل و دومین گفتمان هنر و معماری

به راستی “معمار” کیست آن هم معمار امروز؟ هنرمند است؟ از دانش آگاه است؟ به درستی توان شناخت و تغییر ماده و یافتن و باز زنده سازی ارزش های نهفته در آن را دارد؟ از حوزه های زیستی، مادی و روانی انسان ها آگاهی دارد؟ راه گذر از ماده به مفاهیم نظری و فلسفی منتهی به خلق یک اثر را می داند؟ علوم و دانش ها و فناوری را می شناسد؟ چگونگی بسط ارتباط مداوم با جامعه برای او روشن است؟ فرم، رنگ، هندسه و ابزار بهینه در خلق یک اثر هنری را آزمون کرده است؟ ابعاد اجزا انسان و گستره روانی، رفتارها و هنجارهای او را در طرح خود، مد نظر قرار می دهد؟ بر فرهنگ، تاریخ، اقلیم و زیست بوم، تمدن، اجتماع و دگرگونی آن اشراف دارد؟ آیا می داند که فراورده اش به مثابه یک شاهد فرهنگی، اثرگذار براکنون و آینده است؟
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران) در سال ۱۳۳۹ تاسیس گردیده است. این دانشکده به یمن و برکت بنیان گذاران و مراقبت دلسوزانه استادان گرانقدری که به پرورش استعداد بالنده معماری جوانان این سرزمین پرداخته اند و در نهایت با تکیه بر کوشش و سعی دانش آموختگانی که در آن آموزش دیده و سپس به اجتماع گام نهاده و در شاخه های گوناگون، افتخار خدمت و کسب پیروزی های درخشان در گستره حرفه دست یافته اند، توانسته است منزلت والا و شایسته ای را در حیطه آموزش عالی کشور به دست آورد. در بیش از پنجاه سال که از تاسیس این مرکز علمی می گذرد، شماری نزدیک به سه هزار و اندی تن، در آن دانش آموخته اند، برخی از آن ها در گستره دانشکده فعلی و سایر دانشکده های کشور و مناطق دیگر جهان به آموزش سرگرم هستند، برخی در مدیریت بخش های دولتی و خصوصی در مقیاس های کلان و شایسته ارزشیابی، اشتغال دارند و شمار شایان نگرشی در مهندسی مشاور و پیمانکاری و گروهی به پیشه آزاد معماری دست زده اند. در این میان هم پیشینیان دانش آموخته و هم میان سالان و هم جوانترها در مسابقه های معماری شرکت جسته و پیروزی های ارزشمندی به دست آورده اند. این دانش آموختگان در جامعه بنا بر مسئولیت اجتماعی، چنین اهدافی را پی گیرند: دادن رهنمودهای عملی و علمی در زمینه های مختلف برای اعتلای دانش حرفه معماری و رشد، شکوفایی و سازندگی کشور، کوشش برای تقویت نظام مهندسی و توسعه استاندارد ها، ضوابط، مقررات معیارهای فنی و علمی و حرفه ای، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور انتقال و مبادله تجربیات، حمایت از حقوق حرفه ای معماران و کوشش برای حفظ حیثیت حرفه ای آن ها و …
در یکصد و چهل و دومین گفتمان هنر و معماری، که به همت موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر و با همکاری کانون معماران ملی (معمار ملی) برگزار می شود. استادان، دانش آموختگان و یاوران دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران) گردهم می آیند تا ضمن تجدید خاطرات دوران تحصیل، گوشه ای از تاریخ شفاهی آموزش معماری در ایران را ارائه نمایند. مدیریت پنل در این نشست بعهده آقایان ناصر شهسواری، ابوالحسن میرعمادی، مهدی ریاضی می باشد که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است.

زمان:چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان دکتر شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۵:۳۰ توزیع می گردد.