لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به اطلاع میرساند برنامه روز چهارشنبه ۹۶/۶/۱۵  با عنوان باغ جهانی اکبریه بیرجند کنسل و به تاریخ ۹۶/۶/۲۹ موکول شده است .