لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

اواخر دهه چهل خورشیدی، تغییرات عمده آموزشی و آکادمیک در دانشگاه های ایران، آینده ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه را محک می زد. بودند کسانی که با بینش سنتی – محافظه کارانه، نظر مساعد به این جریان ها نداشتند، چرا که کشمکش میان ترقی خواهان و مصلحت اندیشان در فضای آموزش معماری و در آتلیه هایی که تنها، نام اساتید قدیمی را بر پیشانی داشت، گاه کمرنگ و گاه پررنگ می شد، اما نمود نمی یافت.

موج تغییرات به ویژه در اروپا، در آموزش معماری ایران نیز بی تلاطم نبود و متاثر از آن، اندیشه جوانانی که در پی یافتن حقیقت، ساعت ها، روزها و تمام ذهن شان پر بود، شکل می گرفت. در این میان متولیان جریان یکسویه آموزش و معلمانی که به روش هایی جز روش های سنتی اعتقادی نداشتند در مقابل شوق تحول خواهی، چندان تاب نیاوردند و همزمان با تغییرات در سطوح بالای دانشگاه، مدرسه را ترک کردند.

تحول در آغاز یک پیام داشت، احیای اندیشه و فضیلت که بر مبنا و معیارهای (انسان – اندیشه – هنر) شکل می گرفت و می توانست تمامی روش های سنت گرایانه در آموزش معماری و هنرها را بر هم زند و زمینه ساز تحولات بعدی در سطح گسترده باشد. اندیشه ای که از هستی مدرن نشات می گرفت و نظریه ذهنی نبود که نظریه پردازی، آن را اختراع کرده باشد. حتی کسانی که خودفریبانه یا آگاهانه به تحولات معترض بودند، در فضای جدید زندگی می کردند و نمی توانستند در تارهای تنیده آموزش واپس گرا، دوام بیاورند. دگرگونی ها در هستی فردی و اجتماعی رخ داده بود و مناسبات قدرت یکسویه و دگم (و نه فقط در آموزش) ویران یا متزلزل می شد. شهروند، قلمرو عمومی و خرد جمعی مراتبی بودند، که حتی قدرت حاکم هم نتوانست بدون مشارکت آن ها، دوام بیاورد.

دکتر محمدمنصور فلامکی امروز پرچمدار و نمود ماندگاری این تفکر است. در سال هایی که آموزش معماری بیش از پیش نیاز به یاری و هدایت اندیشمندان این حوزه را دارد، اندک کسانی هستند که با درک مسئولیت اجتماعی خود به این نیاز پاسخ مثبت داده باشند. کسی که قادر باشد در حوزه اندیشه و تفکر جریان سازنده و ماندگاری بیافریند. دیگر فقط یک معلم نیست.

در دویست و هفتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری که به معرفی و آئین رونمائی کتاب گذارها و گام ها (زندگینامه دکتر محمدمنصور فلامکی) اختصاص دارد، آقای محمدرضا اصلانی و کورش رامتین سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵