لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

سیصد و هجدهمین گفتمان هنر و معماری

تاریخ شفاهی زلزله غرب

تاریخ در بردارنده آمده ها، بوده ها و شده هاست؛ پس مورخ نیز نگارنده بوده ها و شده ها…

از آن زمان که انسان تاریخ را نگاشت و تاریخ احوال آدمی را در بر داشت، همواره شرح حوادث و اتفاقات، رخداد ها و بلایا نقاط عطف تاریخ بوده اند.در سفرنامه ها، داستان ها و متون تاریخی بسیار خوانده ایم؛ شرح سیل ها و زلزله ها، قحطی ها و طاعون ها و حتما غارت ها و غارتگران که بیامدند و شهرها که ویرانه کردند و عمارت ها نیز …

در همین اسناد تاریخی همچنین خوانده ایم؛ شیوه های برساختن معماری و تحدث بلاد یا آنچه امروز بدان شهرسازی می گویند.

تاریخ شفاهی اما مولود عصر ما و برای انعکاس احوال و آرای آدمیان در این زمانه است. نه مکتوب و نگاشته بر ورق بلکه منظوم و مجسم بر فضای علمی نو و نگاهی نو بر انتشار؛ به صورتی شفاهی و گویش محور،از ناظر بر مخاطب…

تاریخ شفاهی یک زمین لرزه آنجا اهمیت ویژه ای می یابد که بیاد داشته باشیم که ما نیز چون گذشتگان خود، مسئولیت داریم بر ضبط و ثبت اتفاقات و بلایا، خاطرات و خطرات، تا نسل های فردا که شاهد این حوادث نبوده اند در جریان راستین آن قرار گیرند.

در این گزارش تاریخ شفاهی زلزله غرب میهن عزیزمان را شاهد خواهیم بود، از زبان مردمان همین دیار تا با هم اندیشی باشندگان آن، در این حادثه دلخراش جستجو کنیم؛ آنچه بود؛ آنچه شد، آنچه باید بشود.

در سیصد و هجدهمین گفتمان هنر و معماری که به همت موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر به تاریخ شفاهی زلزله غرب اختصاص دارد، آقایان محمد اسدی، جلال رضائی، سردار مدنی فر، شهاب نادری و حسین نظری سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. دبیر نشست خانم دلنیا عزیزی هستند.

زمان: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵