لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

جلد نخست “اندیشه معماران معاصر ایران” در دست چاپ است و تا مهرماه منتشر می شود.
سیدعلیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: کتاب “اندیشه معماران معاصر ایران” به دنبال دغدغه های معمارانی است که با نگاهی مدرن و دلسوزانه از هنر و معماری ایران سخن می گوید.

وی افزود: معماران هنرمند معاصر امروزه بر اصلی توجه دارند که از بدیهی ترین اصول برخاسته از معماری و شهرسازی مدرن است.اما به دلیل نبودن اراده قوی برای قرار دادن معماری و شهرسازی در بستر تخصص هنر و مدیریت شهری هر روز شاهد خلق انبوه بناهایی هستیم که در آنها به جای محوریت انسان، پول و قدرت حرف اول را می زند و معمار در حاشیه قرار می گیرد.

قهاری تصریح کرد: در این کتاب علاوه بر تعریف معماری از دیدگاه هر یک از معماران مفاهیمی چون جهانی شدن معماری، نظریه پردازی، نگاه فلسفی و معناشناسانه به معماری، نسبت میان انسان و معماری، معماری صنعتی، مدیریت و انبوه سازی، تحلیل معماری معاصر، معماری و شهرسازی از نظر تمدنی، معماری مدرن و معماری ایرانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: تهیه کتاب “اندیشه معماران معاصر ایران” از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و شامل مصاحبه، گزارش و اظهار نظر ۱۲ نفر از معماران و شهرسازان صاحب نظر ایران شامل ایرج اعتصام، گیتی اعتماد، سیروس باور، منصور فلامکی، علی اکبر صارمی، حسین شیخ زین الدین، سید علیرضا قهاری، ابوالحسن میر عمادی، کیومرث بیات، پریور صدری، ایرج کلانتری و اردشیر سیروس است.

وی با بیان اینکه حدود ۶ جلد برای کتاب “اندیشه معماران معاصر ایران” در نظر گرفته شده است، افزود: تالیف جلد نسخت این کتاب پایان یافته و تا اواخر مهرماه نیز منتشر می شود.

منتشر شده توسط باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۶ تیر