لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خبرگزاری ایمنا: عضو انجمن مفاخر معماری ایران با اشاره به اینکه فارابی ساختار اجتماعی شهرها را هرمی معرفی کرده است، تاکید کرد: شهرسازهای ما باید بدانند که چگونه موهبت‌های طبیعی را بر اساس قوانین فقه اسلامی هدایت کنند.

به گزارش ایمنا، عضو انجمن مفاخر معماری ایران با اشاره به اینکه هر شهری از عشقی که میان انسان و سرزمین او برقرار است زاده می‌شود، گفت: شهر، نهادی مبتکی بر قانون نانوشته‌ای میان مردم آن است و هر نهاد موجودیتی مدنی دارد که به مرور زمان مسائل خود را به صحنه‌ی زندگی انسانها می‌آورد.

پروفسور محمدمنصور فلامکی با بیان اینکه سه عامل کارکرد، ثروت و اخلاق شهری در تعریف شهر به میان آورده می‌شود، افزود: اخلاق شهری برگرفته از توافقی است که انسانها با هم دارند و بر اساس آن توافق مشخص می‌کنند که در برابر اتفاقاتی که روی می‌دهد با چه ضابطه‌ها و زمینه‌های اخلاقی رفتار کنند.

وی تصریح کرد: زمانی قبل از دوران بحران در کشور ما صفتهای حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، سخاوت، علم، حیا، وفا، صدق، رحمت و شفقت از صفت‌های مقبول در اخلاق شهری بودند اما در دوران بحران این صفتها منسوخ شده و مظاهر مختار، جای مظاهر مقبول، انسانی و الهی را گرفتند.

فلامکی خاطرنشان کرد: زمانی‌که از رفتار شهری سخن به میان می‌آید، بسیاری از پدیده‌ها و رفتارهایی که مقبول مردم نیست، مطمئنا به صورت فردی انجام نمی‌شود بلکه قطعا یک فضای اجنماعی بر آن حاکم شده و در مقابل آنان قرار گرفته است.

این عضو انجمن مفاخر معماری ایران در ادامه تصریح کرد: نیازهای مذهبی، مدیریت محلی، حفاظتی شهری، تولیدی و حمایت اقتصادی، تفریحی و بزمی، آموزشی و علمی، رفاهی-بهداشتی-درمانی و علمی-تخصصی از جمله نیازهایی است که همواره در شهرهای ما به آنها توجه شده است.

وی با بیان اینکه فرقه‌ها و مذاهب متفاوتی در یک شهر وجود دارد و آنچه یکی را در برابر دیگری شکیباتر می‌کند، اخلاق شهری است، اظهار داشت: شهر، آتش‌های درون خویش را که از تضادهای طبقاتی بیرون می‌آید خودش فرومی‌نشاند.

فلامکی تاکید کرد: شهرسازهای ما باید بدانند که چگونه موهبت‌های طبیعی را بر اساس قوانین فقه اسلامی هدایت کنند.
وی با بیان اینکه شهرهای ما در دوران ساسانیان دارای قالبی بسته بود و هیچ‌‌لایه‌ای از جامعه‌ی شهری نمی‌توانست بدون اجازه به لایه‌ی دیگر برود، افزود: متاسفانه مسائل زیادی است که ما در مورد کشورمان نمی‌دانیم چراکه یا تلاش کافی برای دستیابی به آن نکرده‌ایم و یا دیگران برده و یا نابود کرده‌اند.

عضو انجمن مفاخر معماری ایران تصریح کرد: بر اساس گفته‌های فارابی، ساختار اجتماعی شهرها به دلیل ذات فکری متفاوت مردم، ساختاری هرمی است و این نکته‌ای ماندگار می‌باشد.
فلامکی با اشاره به اینکه شهر توانمند اصفهان به همت شاه عباس صفوی توانمند شد و سازمان شهرداری‌ها، مدیریت شهری و انسانی حاکم بر شهر را تغییر داد، افزود: شهر گشوده یکی از اقسام شهرها است به‌طوریکه جلوی هیچ فکری برای ورود به این شهر نباید گرفته شود چراکه واژه‌ی مدرن در مورد مسائلی استفاده می‌شود که نسبت به پیشینه‌ی خود یک گام جلوتر باشد.

خبرگزاری ایمنا