لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

همشهری آنلاین – محمد ملاحسینی: رئیسعلی دلواری‌ در سال ۱۸۸۱ میلادی در روستای دلوار از توابع تنگستان به دنیا آمد
وی در کشاکش جنگ اول جهانی و در حمله انگلیسی‌ها به بوشهر، رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد.

Tangak -sefar ---delvarرئیسعلی دلواری پس از جنگ دلوار، که شکست قوای انگلیسی در آن جنگ، یکی از نکات مهم تارخ جنگ جهانی اول در جنوب ایران بود، به حملات شبانه خود در بوشهر افزود.

وی با همفکری دیگر خوانین منطقه، طرح حمله سراسری به بوشهر و آزادسازی آن را پی‌ریخت.
در گیرودار این حمله بود که رئیسعلی دلواری، هنگامیکه قصد شبیخون به عمارت سفید سبزآباد را داشت، در محلی به نام «تنگک صِفَر» که در عکس مزبور دیده می‌شود، از پشت مورد اصابت گلوله یکی از همراهان خائن خود قرار گرفت و شهید شد.

به نقل از همشهری – چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱