لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

قزوین- خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری با عنوان منظر تاریخی شهر در ۹ اسفند ماه سال جاری در برج میلاد با محوریت مدیریت شهری، توسعه شهری و منظر تاریخی برگزار خواهد شد.

عضو موظف هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی و دبیر اجرایی نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری در شهرداری قزوین گفت: نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری با عنوان منظر تاریخی شهر در ۹ اسفند ماه سال جاری در برج میلاد با حضور استادان صاحب نظر و با محوریت مدیریت شهری، توسعه شهری و منظر تاریخی و با دعوت از سرمایه‎گذاران و متخصصان و متفکران کشور برگزار خواهد شد.

باباپوردرنشست خبری با اشاره به برگزاری هشت همایش ملی شهر و سیمای شهری در سال‌های گذشته توسط شهرداری قزوین گفت: هشت سال است که توسط شهرداری قزوین همایش ملی شهر و سیمای شهری با محوریت توسعه شهری و شهرسازی با حضور استادان برجسته دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و امسال با توجه به اهمیت موضوع، این همایش در تهران برگزار خواهد شد.

باباپور با بیان اینکه امسال نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری با عنوان منظر تاریخی شهر در ۹ اسفند ماه سال جاری در برج میلاد برگزار خواهد شد، گفت: امسال این همایش با محورهای مدیریت شهری، توسعه شهری و منظر تاریخی، طبیعت سرزمینی در منظر تاریخی، گردشگری و منظر شهری، فضای عمومی شهر در منظر تاریخی و منظر فرهنگی میراث تاریخی شهر برگزار خواهد شد.

روزنامه جمهوری اسلامی