لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

امین ابراهیمی‌دهکردی با کتاب «توسعه درونی و میان افزا؛ رویکردهای متأخر توسعه در بافت‌های کُهن» انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۲) توانست جایزه جشنواره معتبر دوسالانه کتاب معماری دکتر مزینی را از آن خود کند.

امین ابراهیمی‌دهکردی، دانشجوی دکتری شهرسازی در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، که در سال گذشته با کتاب «توسعه درونی و میان افزا؛ رویکردهای متأخر توسعه در بافت‌های کُهن» به عنوان نویسنده تقدیرشده انتخاب شد، با همین کتاب جایزه دوسالانه معماری دکتر مزینی را نیز که ۲۷ خردادماه مراسم نهایی خود را برگزار کرد، کسب کرد.

ابراهیمی دهکردی درباره کتابش توضیح داد: «با توجه به وضعیت کنونی شهرهای ما و روند رشد ناموزن آنها، لزوم توجه به سیاستی کارآمد جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری ضروری می‌نماید. سیاست توسعه درونی یا درون‌زای شهری‌، یکی از سیاست‌های سه‌گانه توسعه شهری است که در کنار دو سیاست توسعه شهری متصل یا پیوسته (ایجاد شهرک‌های متصل به شهر و در محدوده رسمی شهر) و دو سیاست توسعه شهری منفصل یا ناپیوسته (ایجاد شهرهای جدید با فاصله از شهر مادر) مطرح می‌شود.»

وی ادامه داد: «برخی این سیاست را دارای مزیت‌های نسبی متعددی نسبت به دو سیاست دیگر می‌دانند و معتقدند شهرهای موجود کشور از طریق توسعه درونی، تا سالیان زیادی می‌توانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای از جمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقاء سرانه های خدمات شهری باشند و تاکید دارند تا مادامی که در درون شهر موجود، ظرفیت لازم وجود دارد، استفاده از سایر سیاست‌های توسعه شهری، هزینه های اضافه‌ای بر مردم و دولت تحمیل می‌کند و این به لحاظ علمی و عقلی مردود است.»

ابراهیمی دهکردی گفت: «توسعه درونی شهری یا توسعه از درون ، بر خلاف سایر سیاست‌های توسعه شهری، با توجه به اینکه در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحدهای همسایگی صورت می‌پذیرد موضوعی پیچیده ، چند وجهی ، میان بخشی و حتی فرابخشی است که نه فقط یک کار فیزیکی ، کالبدی و شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی است . در توسعه درونی شهرها ، بجای گسترش افقی ، شهر به صورت عمودی گسترش می‌یابد ، بافت‌های قدیمی ، فرسوده و نا کارآمد شهری ، احیای بهسازی و نوسازی می‌شود. برای مدیریت مشارکت مردم و حضور فعال آنان لازم است در سه محور ارتقا ی انگیزه مؤثر، ایجاد فضای اعتماد آفرین و وضع الزام قانونی مورد حمایت و توانمند سازی قرار گیرند.»

وی با این مقدمه، درباره کتاب خود اظهار داشت: «در کتاب « توسعه درونی و میان افزا، رویکردهای متاخر توسعه در بافت های کهن» سعی شده تا با مروری بر ادبیات توسعه درونی ، مزایا و چالش های این سیاست توسعه شهری را معرفی نموده و به ارائه ی شاخص هایی جهت کاربردی شدن این سیاست توسعه پرداخته است. البته در نگارش این کتاب، بهروز نوید و احمد حاج علیزاده نیز من را یاری کرده‌اند.»

منبع: www.MemarNews.com

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی