هم اندیشی گنبد مینایی - بازخوانی رابطه معماری با شعر و ادب ایران - چهارشنبه ۲۹ مرداد - باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰