شهر سوخته - چهارشنبه ۵ شهریور - باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰