از تبار هنر - بزرگداشت یاد و معماری داوید اوشانا - چهارشنبه ۱۲ شهریور - باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰