گیله وا - چهارشنبه ۱۹ شهریور - باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰