استان ها-آذربایجان شرقی-شبستر-روستای سیس-مسجد جامع محمد حنفیه-1385