نام و نام خانوادگی: سید حمید میرمیران
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

     تاریخ و محل تولد :۱۳۳۷ ـ تهران
     تحصیلات عالی : فوق لیسانس معماری از دانشکده هنرهای زیبا / دانشگاه تهران

تجارب علمی و آموزشی :

 • عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس    

تجارب حرفه ای :

 • ۱۳۶۰ ـ ۱۳۶۴     عضو هیأت مدیره شرکت آرشیان – مهندسین معمار
 • ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۵     مسئول مطالعات محور فرهنگی تاریخی اصفهان ـ اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان
 • ۱۳۶۵ـ۱۳۶۷       مسئول گروه طراحی ساختمان جدید اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان
 • ۱۳۶۵ـ۱۳۶۷       مسئول دفتر طراحی مجموعه بیمارستانی نجف آباد ـ اصفهان
 • ۱۳۶۷ـ۱۳۷۰       مسئول بخش معماری و طراحی شهری دفتر محلی اصفهان ـ مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۶۸ـ۱۳۷۰       مسئول طرح تفصیلی منطقه فرهنگی تاریخی اصفهان ـ مهندسین مشاور نفش جهان ـ پارس
 • ۱۳۶۸ـ۱۳۷۰       مسئول طرح احیاء محور فرهنگی تاریخی اصفهان ـ مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۷۰ـ ۱۳۷۵      مدیر دفتر محلی اصفهان – مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۷۵ـ ۱۳۸۵      مدیر دفتر مرکزی تهران – مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۷۶ـ ۱۳۸۵      معاونت فنی مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۷۷ ـ تاکنون     عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۸۵ ـ تاکنون     مدیرعامل مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس
 • ۱۳۸۵ ـ تاکنون   عضو هیأت سرپرستی گروه مهندسین مشاور همکار توسعه  بوم سازگان پایدار
 • ۱۳۸۶ ـ تاکنون     عضو هیات مدیره گروه ۱۴ پارس

عضویت در نهادهای فرهنگی و حرفه ای :

 • عضو انجمن معماران ایران
 • عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
 • عضو هیأت مؤسس و امنای بنیاد معماری میرمیران
 • عضو هیأت مؤسس و ریاست هیئت مدیره مؤسسه معماری میرمیران
 • عضو شورای سیاستگزاری و هیأت داوری جایزه معماری میرمیران
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان