نام و نام خانوادگی: شهاب الدین ارفعی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است
 • متولد:فارس , ۱۳۳۲
 • کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران , ۱۳۶۷
 • عضوانجمن مفاخر معماری ایران
 • عضوموسسه فرهنگیایکوموس ایران ( شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی )
 • عضو شورای گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
 • دریافت‌کننده لوح اخلاق و نیایش در حوزه معماری

مشاغل گذشته شهاب الدین ارفعی :

 • سرپرست تیم طراحی برج سپهر , شرکت آ.اس . پ  , بانک صادرات , ۱۳۷۹ – ۱۳۶۶
 • معاونت اسبق دفتر نوسازی و بهسازی بافت وزارت راه و شهرسازی ,  ۱۳۷۰ _۱۳۶۸
 • طراح و مدیر پروژه طرح بهسازی بافت با ارزش شهری در بندر لنگه, دفتر بهسازی بافت شهری وزارتراه و شهرسازی, ۱۳۷۰ – ۱۳۶۹
 • عضو هیئت موسس، مدیرعامل  و عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور ایوان هشت بهشت , ۱۳۷۵-۱۳۷۱

فعالیت های حرفه ای جاری :

 • مدرس معماری دانشگاه های آزاد تهران , تبریز و بندرعباس و دانشگاه علم و صنعت ایران ,ازسال ۱۳۸۶ تا کنون
 •  عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسان مشاور ارگ بم کرمان , از سال ۱۳۷۹ تا کنون