نام و نام خانوادگی: ژرژ تاریوردی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

اینجانب از سال ۱۳۴۴ لغایت ۱۳۴۸ در دانشگاه آمریکایی بیروت در کشور لبنان در رشتۀ عمران مشغول به تحصیل بودم. بنا به پیشنهاد و صلاحدید استادان راهنمای خود به رشتۀ معماری هدایت شدم. پس از مراجعت به وطن، در سال ۱۳۴۹ وارد دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران شدم و در سال ۱۳۵۶ فوق لیسانس خود را در رشتۀ معماری با درجۀ ممتاز اخذ نمودم. موضوع تز اینجانب طراحی محیط دانشگاهی بود وعنوان پروژۀ دیپلم دانشگاه پلی تکنیک بود که با سبکی مدولار و صنعتی طراحی نموده بودم.

همزمان با تحصیل، در طول قریب به ۴۵ سال در شرکتهای ساختمانی و مهندسان مشاور مختلف فعالیت و طرحهای بسیاری را در زمینه های گوناگون ارئه نموده ام.
در سال ۱۳۵۶ به عضویت شرکت مهندسین مشاور فن و هنر )سورفاس سابق( در آمدم و در سال ۱۳۶۶ بعنوان مدیر عامل شرکت و رئیس گروه معماری انتخاب شدم که تا حال حاظر در همان سمت باقی مانده ام.

همانگونه که اشاره نمودم، طی فعالیت ۴۵ سالۀ خود طرحهای بیشماری را ارائه نموده ام که ذیلاً بطور خلاصه به اهم آنان اشاره مینمایم:

 • فروشگاه های کوروش در میدان خراسان، میدان امام حسین و مولوی (طی سالهای  ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶)
 • شهرک جمهوری اسلامی محلۀ شوش تهران شامل ۲۰۰۰ واحد مسکونی بانضمام کلیۀ خدمات شهری از قبیل پارکها مساجد و حمامها، کلانتری وبرزن و زمینهای ورزشی (سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸)
 • ساختمان دادگستری و پزشکی قانونی همدان (۱۳۵۹ و ۱۳۵۰)
 • مجتمع مسکونی تاکسیرانی تهران، شامل سه سایت مختلف با  ۱۵۰۰ واحد مسکونی (۱۳۶۲ لغایت ۱۳۷۰)
 • طراحی ۱۴ شعبۀ بانک مسکن در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و  فارس (سالهای ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۰)
 • مجتمع اداری ورزشی مخابرات زعفرانیۀ تبریز (سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۳)
 • کارخانۀ شیمیایی طیف ساز کرج (۱۳۷۴)
 • کارخانۀ کابل ابهر(۱۳۷۵)
 • مجتمع های ورزشی کارگران در پکدشت فیروزکوه و دماوند شامل سالن هندبال و استخرسرپوشیده وزمین  فوتبال (۱۳۸۰)
 • ساختمان پست استان یزد (۱۳۸۱)
 • طرحهای آماده سازی در مهدیشهر و شاهرود (۱۳۶۷)
 • مجتمع مسکونی فجر تبریز (۱۳۶۵)
 • مجتمع های تجاری شهرک انقلاب شاهرود، شامل ۵ مجموعۀ مختلف و جداگانه (۱۳۶۸)
 • مجتمع مسکونی  ۲۰۰ واحدی استیجاری مریوان (۱۳۸۵)
 • مجتمع مسکونی  ۶۰۰ واحدی بوستان مهر مهدیشهر (۱۳۸۸)
 • مجتمع های اداری تجاری گلسرخی میدان شوش (۱۳۹۰)
 • مجموعۀ شهر بازی محلات (۱۳۹۰)
 • طرح نوسازی بافت فرسوده در خاوران تهران (۱۳۸۹)
 • مجتمع تفریحی تجاری آجودانیه تهران (۱۳۹۱)

ضمناً طی سالهای فعالیت خود ویلاها و منازل شخصی و مجموعه های تجاری و مسکونی بسیاری را برای بخش

خصوصی طراحی نموده ام که ذکر آنها در این خلاصه نمی گنجد.