نام و نام خانوادگی: حبیب اله شیبانی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۸ تبریز

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۳

عناوین و سمت ها:

 • لوح افتخار اولین جشنواره مهندسی، مشاور ماندان ۱۳۷۵
 • لوح افتخار دومین جشنواره مهندسی، مشاور ماندان ۱۳۷۸
 • نشان پیرنیا، مشاور ماندان ۱۳۷۹
 • رئیس هیات مدیره و طراح ارشد مهندسین مشاور ماندان از ۱۳۶۲

مشاغل و مسئولیت های گذشته

 • همکاری با مهندسین مشاور آناشید ۱۳۵۶-۱۳۵۳
 • همکاری با مهندسین مشاور فاروق فرمانفرمائیان ۱۳۵۶-۱۳۵۳
 • مدرس مدرسه عالی ساختمان ۱۳۵۴
 • کارشناس شهرداری تهران ۱۳۶۰-۱۳۵۷
 • مدرس دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۶۲
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

فعالیت های حرفه ای:

 • طرح مجتمع تولید داروهای دامی بروجرد، شرکت دارو پخش
 • طرح مجتمع سازمانی سربندر، سازمان بنادر و کشتیرانی
 • طرح مهمانسرای بندر امام، سازمان بنادر و کشتیرانی
 • طرح مجتمع سازمانی ماهشهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • مجتمع مسکونی کرج، مسکن و شهرسازی تهران
 • مرکز کنترل و فرمان بندر امام، سازمان بنادر و کشتیرانی
 • مجتمع تجاری سمنان، مسکن و شهرسازی سمنان
 • شهرداری شهر جدید هشتگرد
 • باغ ایران زمین (قشم)، سازمان عمران قشم
 • مجتمع گارد و ساختمان اداری بندر امام، سازمان بنادر و کشتیرانی
 • ساختمان اداری بندر شهید رجایی، سازمان بنادر و کشتیرانی
 • نوسازی و احیاء بازار قدیم قشم، سازمان عمران قشم
 • مجتمع تجاری و اداری تهران
 • کتابخانه میدوک، شرکت ملی صنایع مس ایران
 • مجتمع مسکونی مهرشهر
 • مجتمع تجاری کوه سنگی مشهد
 • نمازخانه و رستوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • مجتمع تجاری پرند، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 • خانه دماوند
 • ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
 • مجتمع مسکونی سرچشمه و شهر بابک، شرکت ملی صنایع مس ایران