لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

علیرضا قهاری در نشت «هم اندیشی موانع رشد صنعت ساختمان در ایران» که در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تشکیل شد، افزود: ترکیه پس از زلزله قوی چند سال پیش که در این کشور رخ داد، توانست سهم ساخت و ساز به شیوه صنعتی را تا حدود ۶۰ درصد ارتقا دهد، در حالیکه با وقوع زلزله شهر بم هنوز کار مطلوبی برای این مهم درکشور، صورت نداده ایم.

وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد سهم ساخت و ساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن طی پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور در سال های ۹۳-۱۳۸۹ به اجرا در می آید، به رقم ۳۰ درصد افزایش یابد.

رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در ادامه تاکید کرد: بخش معماری زمانی توفیق خواهد داشت که با دانش و فناوری روز دنیا، منطبق شود.

قهاری سپس با اشاره به رشدصنعت ساختمان در برنامه پنجم توسعه گفت: چنانچه سهم ساخت و ساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن به ۲۰ درصد برسد، مطلوب است، اما تحقق سهم ۱۰ درصدی نیز گام ارزشمندی در این برنامه خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: توجه به کیفیت در ساخت و ساز می تواند ضامن توسعه در صنعت ساختمان در کشور باشد.

بنابراین گزارش در ادامه این نشست «ایرج شهروز تهرانی» استاد دانشگاه اظهار داشت: شیوه ساخت و ساز در کشور هنوز سنتی است و صنعتگران در این عرصه جایگاهی ندارند و حرف نخست را فقط صاحبان سرمایه می زنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مردم هنوز با سیستم های پیشرفته ساختمانی آشنایی ندارند، در حالیکه کشورهای توسعه یافته ، از آن بهره می گیرند
وی تاکید کرد: انبوه سازان مسکن در کشور باید در جهت توسعه صنعت ساختمان گام بردارند و از روش های نوین و پیشرفته بهره بگیرند.

سپس یکی از کارشناسان بخش ساختمان و مسکن در این نشست گفت: فناوری های نوین در صنعت ساختمان مخالف معماری نیستند و هر سبک معماری در کشور در هر دوره زمانی با فناوری روز دوران خود انجام شده است.

«محمد جعفر قرائتی ستوده» افزود: به ساخت و ساز باید نگاه صنعتی داشت و این کار در صنعت خودروسازی کشور تحقق یافته است.

این کارشناس با انتقاد از عدم رشد بخش خصوصی در کشور گفت: عمده سرمایه گذاری در بخش ساختمان، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما زمینه توسعه فعالیت این بخش فراهم نشده است.

قرائتی ستوده با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت ساختمان کشور، اظهار داشت: متاسفانه قفل شدن تسهیلات و عدم پرداخت آن به بخش مسکن رکود شدیدی، ایجاد کرده است.

این کارشناس یاداور شد: نگاه به مسکن نباید به شکل کالای سرمایه ای باشد، زیرا مسکن کالای مصرفی است که برای رفع نیاز اساسی انسان است.
به گفته این کارشناس ساختمان، در صنعت ساختمان هنوز برنامه بلندمدتی، تدوین نشده است.

قرائتی ستوده گفت: ضروری است برای اقشار کم درآمد جامعه خانه های استیجاری تهیه شود، به گونه ای که فرد تا پایان عمر خود بتواند در آن سکنی گزیند و دغدغه از دست دادن آن را نداشته باشد، زیرا مردم نباید برای تامین مسکن مورد نیاز خود نگرانی داشته باشند.

این کارشناس در ادامه افزود: برای دهک های میانی جامعه می توان مسکن اجاره به شرط تملیک تهیه کرد.

این کارشناس صنعت ساخت، اظهار داشت: مناقصه در صنعت ساخت و ساز کار نادرستی است. بسیاری از اوقات برآورد قیمت ها در مناقصه ها تا ۳۰ درصد تفاوت دارد که این تفاوت بسیار نگران کننده است. زیرا در صنعت ساختمان چنین قیمتی نامعقول است.

قرائتی ستوده در مورد نیروی انسانی در کشور گفت: نیروی انسانی در ایران بسیار پرهزینه است، زیرا از یکسو ساعت کار در ایران روزانه هشت ساعت تعیین شده، در حالیکه در بسیاری از کشورها ساعت کار روزناه ۹ ساعت درنظر گرفته می شود و همچنین تعطیلی های نامتعارف مانع بزرگی برای انجام کار محسوب می شود.
این کارشناس تصریح کرد، مرخصی سالانه در بسیاری از کشورها ۱۵ روز است، در حالیکه در ایران این زمان ۳۰ روز است.

سپس رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران در این نشست گفت: با شیوه های سنتی نمی توان انبوه سازی ساختمان را انجام داد، در حالیکه به ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.

«ایرج رهبر» یادآور شد: توانمندی چشمگیری در بین انبوه سازان مسکن وجود دارد و در صورتی که به سوی ساخت و ساز صنعتی در کشور گام برداریم تا ۶۰ درصد نیازهای مسکن را در کشور جوابگو خواهیم بود.

وی معتقد است: در صورتی که انبوه سازی در مسکن گسترش یابد، به طور یقین قیمت مسکن در کشور افزایش نمی یابد.

رهبر در پایان یادآور شد: بی ثباتی در قیمت مسکن، بی اعتمادی از سوی مردم را به همراه دارد.

منبع: خبرگزاری انبوه سازان-آذر ۱۳۸۷
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی