لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به گزارش خبرنگار معماری نیوز ، این نشست که در روز چهرشنبه در تالار امیرخانی برگزار شد ، با موضوعیت “هگمتانه” و با سخنرانی آغازین مهندس قهاری آغاز بکار کرد.

در ادامه این نشست دکتر محمد رحیم صراف ، باستان شناس و کارشناس بازنشسته سازمان میراث فرهنگی که سرپرستی کاوش های باستانی “تپه هگمتانه همدان” را بر عهده داشت ، به تشریح کامل و بسیار زیبای این تپه و روند آغازین این کاوش در ۴ کارگاه پرداختند.

ایشان از نادر اساتید دانشگاهی کشور می باشند که توانستند در طول مدت عمر گهربار خود ، نقش ماندگار و جاویدانی در کاوشهای باستانی کشور و به ویژه در هگمتانه داشته باشند.

در ادامه مهندس صادقیان ؛ عضو محترم شورای شهرهمدان نیز گزارشی از روند کار این شورا در استان همدان قرائت کردند.

لازم به ذکر است که امسال استان همدان به عنوان استان سال از طرف انجمن مفاخر معماری ایران برگزیده شده است.

منتشر شده توسط سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز در تاریخ ۱۳۹۰ جمعه ۲۶ فروردین