لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان دکتر غلامحسین مجتهدزاده، عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران را به اطلاع دوستان و آشنایان می رساند.
ضمن عرض تسلیت، به استحضار می رساند مجلس یادبود آن استاد روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در مسجد النبی واقع در خیابان کارگر شمالی منعقد خواهد بود. حضور سروران ارجمند تسلی بخش خاطر بازماندگان است.