لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دوازدهمین گفتمان هنر و معماری
مهمترین رودخانه مرکز فلات ایران که از جبهه شمال شرقی زردکوه در بختیاری سرچشمه می گیرد و با طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر، از غرب به شرق تا باتلاق گاوخونی (در آستانه ورودی کویر) ادامه دارد. این رودخانه از آنجا که از سرچشمه تا مصب، از خصلت خودزائی برخورداراست، به زاینده رود (زنده رود) معروف شده است. زاینده رود از چشمه ها و رودخانه های متعددی تشکیل شده و مجموعه این آب ها در تنگ گزی، آن را به وجود می آورد. شعبه مهم دیگری با الحاق آب کوهرنگ، توسط تونل های کوهرنگ به ابتدای زاینده رود اضافه می شود و قبل از رسیدن به دریاچه سد زاینده رود، آب سه شعبه دیگر یعنی کاگونک، خیرسانک و پلاسکان نیز به زاینده رود افزوده می شود.

از ابتدا تا انتهای زاینده رود، به ویژه در ناحیه اصفهان، بیشه زارهائی وجود دارند که در زیبایی وطراوت، لطافت آب و هوا و چشم اندازهای عمومی رودخانه بسیار موثرند و در مطلوبیت فضای حواشی رودخانه نقش قابل توجهی دارند. زاینده رود همچنین زیستگاه بسیار مناسبی برای آبزیان، حیات وحش و پرندگان مهاجر و بومی در سر تا سر مسیر خود است.

جلگه اصفهان که از آبرفت رودخانه زاینده رود تشکیل شده، از دامنه های شرقی ارتفاعات زاگرس بطرف جنوب شرقی با شیب ملایمی به کویر منتهی می گردد و یکی از کانون های قدیمی استقرار جمعیت در مرکز ایران و خاستگاه تمدن های دیرینه این سرزمین بوده است. آب و هوای نیمه بیابانی که ناحیه اصفهان را در بر می گیرد و خشکی هوا و کمی بارندگی که از مشخصات این نوع آب و هوا است، بواسطه وجود زاینده رود اعتدال یافته و حیات این سرزمین را در طول هزاران سال تداوم بخشیده است.

در دوازدهمین گفتمان هنر و معماری که با نمایش فیلم از زاینده رود همراه است. خانم فاطمه ظفرنژاد و آقایان اسفندیار امینی، مهدی بصیری و عباس زرکوب سخنران خواهند بود.

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
بن کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد