لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

کمتر از نیم قرن پیش برای تحلیل ها و پیش بینی های جمعیتی در کشور ما، از کارشناسان غیرایرانی استفاده می شد و گروه جمعیت شناسی در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران را در دهه چهل، ژان کلود شاستلان فرانسوی سرپرستی می کرد. پس از رفتن وی، دانشمندان ایرانی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به عهده گرفتند و دکتر حبیب اله زنجانی از نسل دوم ایشان است که با دیگر اندیشمندان، پرچم این دانش را افراشته نگه داشت و سال ها بعد، خود به شخصیت بلامعارض جمعیت شناسی کشور مبدل شد.

کتاب از تبار تلاش، زندگینامه این استاد جوان و پرتلاش است که مدارج ترقی را به سرعت در دانشگاه پیمود و به عنوان صاحب اندیشه در مقوله جمعیت شناسی طرف مشورت نهادهای تصمیم ساز کشور قرار گرفت. با تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و با همکاری پژوهشگران طراز اول، وی توانست طی دو دهه نتیجه مطالعات و تجربیات خود را در قالب برنامه های استراتژیک ارائه نماید. حضور دکتر زنجانی در جمع متخصصان حوزه شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای طی این سال ها، موقعیت با ارزشی برای برنامه ریزی های ملی به حساب می آید.

انتشار زندگینامه دکتر حبیب اله زنجانی و سایر بزرگان و مشاهیر کشور علاوه بر اینکه چراغ هدایتی برای جوانان و نسل های آینده است، در حافظه مکتوب این ملت جای خواهد گرفت و می تواند قدم کوچکی باشد برای قدردانی از کسانی که نام ایران و ایرانی را در پهنه دانش و فرهنگ جهانی ماندگار کرده اند.

در بیست و ششمین گفتمان هنر و معماری آقایان دکتر فیروز توفیق، دکتر محمد میرزائی، دکتر فریدون مجلسی، دکتر مهدی دیانی و مهندس حمیدرضا سپهری، مهندس علیرضا قهاری و اسماعیل آزادی سخن خواهند گفت.

زمان: چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
بن کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.