لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نودمین گفتمان هنر و معماری

معماری یکی از عینی ترین و تاثیرگذارترین مظاهر فرهنگ و تمدن است. یک اثر معمارانه گاه جلوه ای از قرن ها فرهنگ و اندیشه یک ملت را به نمایش می گذارد. دریافت ارزش های فضائی، در دوره های مختلف تاریخی می تواند تعبیر صحیح هر پدیده را در موضع درست آن به دست دهد. با شناخت ارتباط تنگاتنگ معماری و تاریخ فرهنگی، می توان به مفاهیم زمان، مکان و انسان، به عنوان ارکان اصلی تاریخ، پی برد و از فراوان آثار ساخته شد بشری که طی هزاران سال در سراسر کره مسکون، پراکنده است، به عنوان مزیت این ارتباط و درک وجودی انسان، بهره مند شد. کمتر رشته ای است که همانند معماری در دوره ای چنین طولانی، گنجینه ای از شواهد و مدارک را در زمینه تحقیق تاریخ و فرهنگ ارائه داده باشد.
پرسش از چیستی تاریخ فرهنگی و ارتباط آن با معماری، پاسخ های متعدد و گسترده ای در پی دارد، چرا که هم تاریخ، گستره وسیعی از مباحث را در ذات خود پرورش می دهد و هم معماری با وجوه متعدد و پیچیده ای تعریف می شود. ورود به این مباحث با توجه گستردگی و پیچیدگی آن ها تاکنون به گونه ای بوده است که حتی محققان و مورخان غربی (با وجود دسترسی به انواع منابع و تحقیقات و پژوهش های موردی انجام شده) از پرداختن به آن، به ویژه از جنبه های روش شناسی به صورت جامع، پرهیز کرده اند.

در ایران، مطالعه و بررسی تاریخ از منظر فرهنگ توسط پژوهشگران و نویسندگان، بیشتر با رویکرد مطالعات اجتماعی – سیاسی صورت گرفته و در لابلای آن به فضای ساخته شده و معماری، گه گاه اشاراتی داشته است. امروزه مطالعات تاریخ فرهنگی در ارتباط با معماری، مورد استقبال صاحب نظران تاریخ و معماری است، تلاش در راستای استقلال فرهنگی (که خودشناسی و درک تاریخی مهمترین ارکان آن است) و نیز توجه به تمامی مظاهر فرهنگی گذشته که قابلیت بیشتری برای آمیختن با نیازهای عصر حاضر را دارند، بیش از پیش اهمیت این مطالعات و پژوهش ها را نشان می دهد. جایگاه سرزمین ایران از نظر میراث و تاریخ فرهنگی و به ویژه معماری ارزشمند آن قابل تامل است. این موقعیتی است که کشورهای معدودی در دنیا از آن بهره مندند. به تعبیری تمدن های والا، معمولا ارتباط پیچیده تری با گذشته دارند. نگاه به گذشته و شناخت و معرفی آن برای ملت هایی با تمدن برجسته، نه تنها در راستای استمرار حیات فرهنگی ملت اهمیت بیشتری می یابد بلکه روش های دقیق تر و حساب شده تری را نیز برای معرفی آن می طلبد.

در نودمین گفتمان هنر و معماری آقایان مهندس سید محمد بهشتی، دکتر غلامرضا اکرمی و مهندس کورش دیباج طباطبایی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵