لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و یکمین گفتمان هنر و معماری

سمنان را در تاریخ به کومش می شناسیم. در دوره هایی هم قومس خوانده شده است. در تاریخ معاصر، در عصر قاجار و اوایل عصر پهلوی ساختار سمنان، بیشتر شبیه به ساختار باغ شهر است. باغ شهری کنار جاده ابریشم با ویژگی های خاص خود. وقتی فتحعلی شاه قاجار ارگ خود رادر کناره شمالی شهر می ساخت و آن را با بازاری عمود بر بازار تاریخی به امام زاده یحیی و مسجد جامع می رساند، ساختار شهر تغییر کرد. در تکمیل برنامه های فتحعلی شاه، مسجد شاه (مسجد امام) در نقطه نهایی محور بازار جدید ساخته می شود. شالوده ای جدید با محوریت بازار که یک سر آن ارگ و دیگرش مسجد شاه است.
سال ها بعد، در عصر پهلوی اول خیابان امام کشیده می شود که بازار را قطع می کند و شالوده تازه ای به وجود می آورد. اما این خیابان، هم احترام مسجد جامع و مسجد شاه و امام زاده یحیی را حفظ می کند. کم کم این خیابان محور اصلی شهر می شود. در جنوب آن بخشی در بافت تاریخی سمنان قرار می گیرد که اصلی ترین عناصر تاریخی را دارد. از مسجد جامع زیبای ایلخانی تا تکیه پهنه و امام زاده یحیی. از مسجد امام تا تکیه همت آباد. از عمارت رجبی(کلانتر) تا عمارت جعفری. بخشی از بافت تاریخی هم در شمال خیابان امام قرار می گیرد که تکیه ناسار شاخص ترین نقطه آن است و عمارت هایی چون رنجبران و تدین و معبرهای تاریخی کهنه دژ و صبوران نیز آنجا هستند.
طرح ساماندهی مرکز تاریخی سمنان محدوده ای ۱۸ هکتاری است که کل سطح بافت تاریخی در جنوب خیابان امام را در بر می گیرد. اما تاسف بار است بدانیم که بیش از یک سوم از این سطح تخریب شده و در حال حاضر به صورت زمین های متروک در بافت دیده می شود. این طرح باید برای این زمین ها، برنامه ای پیشنهاد کند و برای بقیه بخش ها هم، به تناسب، طرح مرمت یا طرح پیرایش ارائه نماید. بدین ترتیب طرح ساماندهی مرکز تاریخی سمنان، ترکیبی از طرح های معماری و طراحی شهری و مرمت شهری است.
طرح را آقای مهندس بهروز مرباغی و خانم مهندس نگار جوکار ارائه می کنند و اعضای پنل آقایان دکتر محمد منصور فلامکی، دکتر محمد سعید ایزدی و دکتر علی رضا قلی نژاد به نقد آن می پردازند. از سمنان هم مهمانانی چون دکتر علی همتی، مهندس محمد هادی عموزاده، و مهندس محمد طاهریان حضور خواهند داشت که آشنایی کامل با روند طراحی دارند. از حاضرین در نشست خواسته خواهد شد طرح را به نقد بکشند و نظرات خود را اعلام نمایند.

زمان:چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.