لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

شصت و یکمین گفتمان هنر و معماری

شناخت و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی کشورهای همسایه با ایران، یکی از مهمترین و با اهمیت ترین قدم های اولیه برای آگاهی از حوزه تمدنی سرزمین هایی است که امروزه بخش مهمی از جهان را در بر دارند. این حوزه در طول تاریخ بنا بر موقعیت جغرافیایی، ژئوپلیتکی و ژئواستراتژیکی، تلاقی گاه فرهنگ های خاور و باختر بوده است و باستانشناسان شواهدی از سکونت انسان ها تا بیش از ۵۰۰۰۰سال پیش از میلاد مسیح در آن به دست آورده اند. شهرنشینی ساکنان در این قلمرو بین ۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد برآورد می شود و طی دور های تاریخی، مردمان آن (ایرانیان شرقی باستان) دارای جایگاه عمده ای در معرفی و گسترش ادیان جهانی و گهگاه کانون مسلط سیاسی و فرهنگی در آسیا بوده اند.

کشور افغانستان، اگرچه امروز به عنوان یک کشور و یک ملت دارای تاریخی جدید است، اما از لحاظ قدمت از کهن ترین کشورهای جهان به شمار می رود، این کشور همواره با ایران سرزمین واحدی را تشکیل می داده و تاریخ بلخ و بامیان و نیمروز و کابل و هرات و مرو و غور و غرجستان از تاریخ خراسان بزرگ جدا نیست.

افغانستان طی قرن ها نقطه مرکزی راه ابریشم و مهاجرت اقوام گوناگون بوده است. در طول تاریخ، قشرهای پیاپی از هویت ها، فرهنگ ها و باورها، سرزمینی را بازشناسانده اند که امروز نیاز به شناخت و معرفی فرهنگ آن بیش از پیش ضروری می نماید، شناخت موقعیت مهم و ویژه در شکل دادن به موزائیکی غنی از تمدن های بزرگ همچون ایرانی، یونانی، بین النهرینی و هندی، تبیین جایگاه در این کشور نقش مهمی داشته و میراث فرهنگی باستانی آن را ترسیم می کند.

از پیکره های یونانی – بودائی گندها را گرفته تا نگاره های دیواری مغاره های بامیان و تا نقوش تذهیب و خوشنویسی که زینت بخش بناهای دوران نخستین اسلامی هستند. جملگی ما را با سرزمینی ناشناخته و با غنای فرهنگی بسیار روبرو می کند که برای آشنایی آن زمان را نباید از دست داد.

در شصت و یکمین گفتمان هنر و معماری، پیرامون میراث افغانستان خانم ها مهندس هلنا بهنام، مهندس اعظم گلپایگانی و آقایان مهندس هادی جهان آبادیان، مهندس احمد زهادی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵