لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و نهمین گفتمان هنر و معماری

اهمیت مسائل برنامه ریزی شهری و شهرسازی هیچگاه به اندازه امروز، نمایان نبوده است. اکنون پس از قرن ها، شهر ها به عنوان مهمترین ثمرات تلاش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان به حساب می آیند. شهرها مکان هایی هستند که انسان ها به دنبال یافتن زندگی بهتر به آن روی آورده اند، زندگی بهتر برای برخورداری از رفاه، امنیت، سلامت و در یک کلام ارتقای کیفیت آن. اما امروز حتی در کشورهای پیشرفته، افت جدی در پاسخگویی به این خواسته دیده می شود.
در کشور ما علیرغم صرف هزینه های هنگفت در ایجاد شبکه های زیربنایی و تاسیسات شهری و خدمات و تاسیس نهادهای مدرن، هنوز با مسائل جدی و اساسی برای حفظ منابع ملی و محیط زیست روبرو هستیم. ناکارآمدی و کیفیت نامناسب محیط شهرها، مدیران شهری و شهروندان را با چالش های جدی روبرو کرده است. ما هنوز نتوانسته ایم بویژه در امور حمل و نقل، سکونت، بهداشت و فرهنگ به استانداردهای قابل قبول دست یابیم. کلان شهرهای ما، در مقابل انواع آلودگی ها، ازدحام و راه بندان ها، ساختمان های معمولی و نازیبا که فاقد استحکام و کارآیی لازم هستند و نیز بافت های فرسوده ناایمن، قرار دارند. عدم توجه به میراث طبیعی و تاریخی شهرها که به شدت تحت تاثیر هجوم سرمایه و سبقت گرفتن در “فروش شهر” واقع شده است، همگی از عوامل کاهش کیفیت زندگی شهری محسوب می شوند.
هیچکس نمی تواند منکر منافع حاصل از توسعه و همچنین نیاز به وجود حامیان آن باشد. توجه به نیازهای زندگی مدرن یا پیشرفت اقتصادی حاصل از توسعه، همانقدر می بایست مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم سازان قرار می گیرد که منافع عمومی کشور در دراز مدت. معهذا رکودهای موجود در حوزه های اقتصادی و عدم رغبت در سرمایه گذاری در مناطق و شهرهایی که هنوز مورد توجه توسعه گران قرار نگرفته است، فرصت های مناسبی را برای آینده نگری و حل بسیاری از مشکلات گذشته را فراهم می آورند. این فرصت ها برای دادن یا گرفتن امتیاز به بازار سرمایه نیست، در غیاب طرح آمایش سرزمین که به مدت چند دهه مورد عمل قرار نگرفته است، آینده ی شهرها و مناطق، کوچک و بزرگ، توسعه یافته یا نایافته می بایست دغدغه مسئولین و برنامه ریزان باشد، به علاوه آنکه برای نیل به راه حل های مناسب و کارآمد، بازسازی و تجدید نظر در نظام برنامه ریزی کشور، می بایست در اولویت قرار گیرد.
در یکصد و نهمین گفتمان هنر و معماری که به همت تارنمای (معمار نت) انجام می گیرد، عملکرد نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران، مشکلات نظام برنامه ریزی در ایران و ضرورت و امکان اصلاح و تغییر در سه محور سازمان، قانون و طرح و برنامه، موضوعاتی هستند که ضمن معرفی کتاب “بررسی وضعیت شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران معاصر” با حضور آقایان مهندس مجید غمامی، دکتر بهروز پاکدامن، دکتر فیروز توفیق، مهندس بهرام فریور صدری، مهندس سید رضا هاشمی، فردین یزدی، کمال اطهاری و خانم مهندس زهره عبدی دانشپور، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵