لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و یازدهمین گفتمان هنر و معماری
سیر اندیشه ها در تکنولوژی معماری

پس از انقلاب صنعتی و تحولات گسترده قرن بیستم، تکنولوژی نوین به سرعت وارد زندگی بشر شد و آن را دچار تحولات اساسی کرد. تکنولوژی به همراه خود اثرات مثبت و منفی فراوانی برای جامعه انسانی به همراه داشت و توانست مستقیما بر اقتصاد، تجارت و فرهنگ جوامع تاثیرات غیرقابل انکار بگذارد. با تثبیت نقش تکنولوژی و مطرح شدن فن سالاری (تکنوکراسی)، به تدریج ابزار آلات و ماشین نقش کلیدی در زندگی انسان ها پیدا کرد و ظهور انحصارگرایی (تکنولوژی – تکنوپولی)، به طور نامحسوس سنت و معیارهای فرهنگی را از زندگی انسان ها خارج نمود. امروزه جوامع بشری تلاش می کنند با توجه به پیشینه های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و اعتقادی خود از جنبه های مناسب و مفید تکنولوژی بهره برده و جنبه های غیرمفید آن را حذف کنند و به راه کارهایی برای تعامل با تکنولوژی بیندیشند. زیرا در فرایند داشتن دیدگاهی منفعل به تکنولوژی و غفلت از نفوذ حتمی آن در تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان، نتیجه ای جز عقب ماندن از دست آوردهای روز افزون آن عاید نخواهد شد.
فارغ از تعاریف آکادمیک و علمی در مورد واژه تکنولوژی، غالب مردم تکنولوژی را تنها از دید فنی می نگرند و آن را می شناسند، چرا که تکنولوژی از نظر بسیاری، در قالب ماشین آلات، تکنیک ها و دانش و فن راه اندازی آن ها محصور است ولی اعتقادات، اصول و ارزش هایی را (که بر تفکر، اندیشه، خلاقیت، ابداع و ابتکار متخصصین موثر است) نادیده می گیرد. امروزه تکنولوژی تمام عرصه های زندگی مادی و معنوی بشر را تحت تاثیر قرار داده و معماری نیز تحت تاثیر تبعات تکنولوژی بر ادراک ما از جهان هستی اثر می گذارد. تکنولوژی رابط ما برای روبرو شدن با جهان پیرامون است. تکنولوژی نهالی است که در بستر ارزش های جمعی بالیده و رشد می یابد. تنومندی این نهال به زمینه های فرهنگی و ارزشی آن وابسته است. جهان بینی نیز همانند فضا و اتمسفری است که این نهال در آن تنفس می کند. به عبارتی زمین نامرغوب، هوای آلوده و نبودن شرایط تغذیه فرهنگی مناسب، همگی آفت هایی هستند که این نهال را تهدید می کنند.
یکصد و یازدهمین گفتمان هنر و معماری به بررسی سیر اندیشه ها در تکنولوژی معماری با حضور آقای دکتر محسن وفامهر می پردازد که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵