لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری

اندیشه پژوهی در میراث مکتوب فرهنگ و هنر ایران، به جز ادبیات، آن هم در پرده استعاره و ایهام و اشاره، خاصه در عرصه هنرهای کاربردی، مقرون به بیان مفهوم و تعمق در روح زمانه و تبیین رویکردها و علت و چگونگی خلق آثار نبوده است. حتی در شرح آنچه پدید آمده، توصیف فرم و کالبد، نگرشی مسلط دارد. عجب آن که با هنرهای تنیده با تار و پود مردمان (و محیط و محاط با هستی شان) نیز به شکلی انتزاعی و تجریدی برخورد می شود. لاجرم آن بخش از طرح آثار و مفاخر معماری و شهرسازی ایران به قلم مستشرقین و سیاحان نیز نمودی جسمانی دارد و شرح اندام و منظر، ترجیع بند خاطره ها و نوشتارهای ایشان است و نکته ای که همچنان مغفول می ماند، ماهیت دوران است و درک روانشناسانه ای، تا انسان دوره های گوناگون این سرزمین را در ظرف و مظروفش، به درستی و نزدیک به حقیقت نشان دهد.
کتاب اندیشه معماران معاصر ایران که در برنامه گفتمان هنر و معماری معرفی می شود، دومین مجموعه از این سلسله کتب بوده که حاصل گفت و گو با چهارده نفر از صاحب نظران این حوزه می باشد. در این کتاب گوشه هایی از تعقل و تجربه گرانقدر در عرصه عمل و نظر به رشته تحریر درآمده و به دنبال کند و کاو دغدغه معمارانی است که با نگاهی مدرن و از سر مهر، از هنر و معماری ایرانی سخن می گویند و به دلیل نبودن اراده ای کلان برای قرار دادن روند معماری و شهرسازی در بستری از تخصص و هنر و مدیریت شهری هر روز شاهد انبوه بناهایی هستند که در آن ها به جای محوریت انسان، پول و قدرت، در آن حرف اول را می زند. در این میان، معمار در حاشیه قرار گرفته تا به سان معماری ایرانی مظلوم واقع شود و ناموزونی بناها و شهرها نیز به حساب وی بنویسند.
در یکصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری که به همت موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر برگزار می شود و به معرفی جلد دوم از کتاب اندیشه معماران و معاصر ایران اختصاص دارد، خانم ها دکتر هما ایرانی بهبهانی، دکتر سپیده شفائی و آقایان دکتر محمد مهدی محمودی، دکتر داریوش زمانی، مهندس پرویز طلایی، مهندس غلامحسین کنت و مهندس علیرضا عظیمی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.