لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نام خدا
دویست و چهل و چهارمین گفتمان هنر و معماری

آیین رونمایی و امضاء کتاب
اندیشه معماران معاصر ایران
جلد چهارم

اندیشه پژوهی در میراث مکتوب فرهنگ و هنر چند هزار ساله ما، خاصه در عرصه هنرهای کاربردی، مقرون به بیان مفهوم و تعمق در روح زمانه و تبیین رویکردها و چگونگی خلق آثار نبوده است، حتی در توصیف آنچه پدید آمده، شرح فرم و کالبد، نگرشی مسلط دارد. عجب آنکه با هنرهای تنیده با تار و پود مردمان و محیط و محاط با هستی شان نیز به شکلی انتزاعی و تجریدی برخورد می شود. لاجرم آن بخش از طرح آثار معماری و شهرسازی به قلم شرق شناسان و سیاحان نیز نمودی جسمانی دارد و شرح اندام و منظر، ترجیح بند خاطره ها و نوشتارهایشان است و نکته ای که همچنان مغفول می ماند، ماهیت دوران است و درک روانشناسانه ای، تا انسان دوره های گوناگون این سرزمین را در ظرف و مظروفش، به درستی و نزدیک به حقیقت نشان دهد.
اما اندیشه های انسان و ارزش های آن بخش اجتناب ناپذیر زندگی اوست. موضوعات ارزشی، همچون نگرش ها، اهداف، انگیزه ها و مقاصد و غایات انسانی از نهادهای دیرپای زندگی و حیات معنوی انسان هستند. از دید دانشمندان، یافتن اصول کلی که راهنمای عمل انسان باشد (به ویژه در مسائل حرفه ای و اجتماعی) حیاتی و حائز اهمیت بسیار است. گرچه برخی این موضوع را انکار کرده و اصولا بحث ارزش ها را بحثی عینی یا واقع گرایانه نمی دانند و طرح ارزش ها در اندیشه پژوهی را کاری ناروا می شمارند و عقیده دارند انسان می تواند بدون درگیر کردن خود با مسائل اجتماعی – فرهنگی عصر خود، هنر آفرین باشد و در مباحث معرفتی و پژوهشی از ارزش ها دوری گزیند. به عبارت دیگر هنر صحیح را هنری می دانند که از بیان خوبی و بدی و قضاوت پرهیز می کند و اندیشه اش تنها تحلیلی و توصیفی است.
جلد چهارم اندیشه معماران معاصر ایران که در سلسله مجلدات به همین نام از جانب انجمن مفاخر معماری ایران به زیور طبع آراسته گردیده است، مشتمل بر گفتگوی میان گروه مصاحبه کننده به سرپرستی آقای مهندس علیرضا عظیمی و همکاران با خانم ها و آقایان سید رضا آزمایش، فرهاد احمدی، سید محمد بهشتی، کتایون تقی زاده، فریار جواهریان، جهانگیر درویش، موسی عبیر، شهریار خراسانی قدیمی، شهاب کاتوزیان، کمال کمونه، مهدی مجابی، سهراب مشهودی و ترانه یلدا می باشد که در دویست و چهل و چهارمین گفتمان هنر و معماری رونمایی شده است. مدیریت پنل به عهده آقای علیرضا قهاری است و سخنرانان نشست آقایان دکتر سیروس باور، دکتر مصطفی بهزادفر، مهندس عباس فرخ زنوزی، دکتر احمد سعیدنیا و مهندس شهرام گل امینی می باشند که با نمایش فیلم همراه است.
زمان: چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵