لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و بیست و نهمین گفتمان هنر و معماری

بازخوانی رابطه معماری با شعر و ادب ایران
«نظریه» چه جایگاهی در معماری ما دارد؟ مبانی نظری معماری ما از کجا می آید؟ پیوند معماری با بستر اجتماعی خود و با هنرهای دیگر چگونه است؟ چگونه می توان به معماری فاخر در عصر حاضر دست یافت که اصول و پایه هایش را از تاریخ و از هنر این آب و خاک گرفته باشد؟
این ها پرسش های مهمی هستند که ذهن همه معماران و شهرسازان را مشغول کرده است. شاید بشود امیدوارانه گفت که این پرسش ها در یکی دو دهه اخیر جدی تر شده اند. و این نشان از بلوغ تازه، در معماری ما دارد. امروز بیش از دیروز همه معماران در پی تعریف و تدوین مبانی نظری برای خود هستند. امروز بیش از دیروز لزوم و قطعیت اتکای معمار به اصول نظری مشخص و تعریف شده، در میان همه دست اندرکاران حرفه مطرح است. امروز وقت آن رسیده است که معماران و شهرسازان کشور اصول و پایه های نظری کار خود را دریابند و تعریف کنند. با استناد و اتکا به مبانی نظری می توان از طرح معماری دفاع کرد و راه را برای تعالی و توسعه در این حیطه بازکرد.
در حوزه هنرهای ایرانی، شاید شعر بیش از دیگر حوزه ها، خود را با روند تکاملی جامعه و تاریخ هماهنگ کرده است. شعر ایران که قله های رفیعی چون رودکی و سنایی از یک سو و حافظ و مولانا را از سوی دیگر دارد، همگام با تکامل و توسعه جامعه پیش آمده و بزرگانی چون نیما و شاملو را به جامعه معرفی کرده است. شعر با اتکا به پیشینه فاخر خود به چنین بلندایی رسیده است. در حوزه نقاشی هم شاید بتوان رد و روند چنین توسعه ای را پی گرفت. در قلمرو نمایش هم تکامل از تخت حوض به نمایش و سپس به تئاتر، چنین روندی را نشان می دهد. اما در حوزه معماری چه؟ آیا از آن شکوه و اوج معماری سلجوقی و ایلخانی، یا از آن تفاخر معماری صفوی و قاجاری به معماری شایسته معاصر رسیده ایم؟ می توان برای واکاوی این مسیر و روند به سراغ دیگر حوزه ها شد و از آن ها برای تعریف و تدوین مبانی نظری معاصر معماری بهره گرفت.
در یکصد و بیست و نهمین گفتمان هنر و معماری، به بازخوانی رابطه معماری با شعر و ادب پرداخته می شود. در این نشست، آقایان سیدرضا آزمایش، حبیب الله شیبانی, علیرضا بخشعلی و بهروز مرباغی سخن خواهند گفت و آقای محمدعلی بهمنی، شاعر، به عنوان میهمان هنرمند، این بحث را یاری خواهدکرد.

زمان: چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۷ توزیع می گردد.