لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

تنها یک زمین

یکصد و پنجاه و هفتمین گفتمان هنر و معماری
تنها یک زمین
تنها یک زمین
زمین تب دارد ! تنش گرم شده و زخم ها و تاول‌های هولناکی روی آن پدیدار گردیده، تا جای طراوت دریاچه ها و رودهایش را پرکند. جنگلها و سبزه زارانش سوخته‌اند و جانش از خشکی ترک برداشته است و صدای سرفه های زمین روزبروز دلخراش تر می شود.
با آنکه دهه هاست هرسال روز ۲۲ آوریل جشن گرفته می شود و در برخی کشورها تا هفته ای و گاه تا ماهی به درازا می کشداما حضور پررنگ حکمرانی سود بر زمینیان، توجه به زمین و زیباییهایش را کمرنگ و کمرنگتر می کند.   چرا دیگر هیچ چشمی به زمین عاشقانه خیره نمی شود؟ چرا دیگر دلی برای غروب خورشید در گندمزار تنگ نمی‌شود؟ چرا سرنوشت رودها و دریاچه‌ها کسی را غمگین نمی کند؟
چگونه باورهای معنایی که همواره با طبیعت در صلح و آشتی بودند، از ذهن بشر، گام به گام پاک شده و جای خود را به فردگرایی، سودجویی بی مرز، مصرف زدگی و مسخ شدگی داده است؟
در هفته “زمین پاک” گرد هم می آییم تا نگاهی بیندازیم به آنچه که به روز و روزگار “تنها کره زیست پذیر” کهکشان آورده ایم. فرصتی است تا نگاهی بیندازیم به مصائبی که بر سر دیگر موجودات زمین درآورده ایم. زمانی است برای آنکه از خود بپرسیم آیا نسل انسان نیز مانند نسل بسیار دیگر موجودات منقرض نخواهد شد؟
در یکصد و پنجاه و هفتمین گفتمان هنر و معماری، که به مناسبت روز جهانی “زمین پاک” برگزار می شود، خانم ها مه لقا کاشفی و مژگان جمشیدی و آقایان مجید مخدوم، فرخ باور، سید جاوید آل داود، شهرام آرام، شهرام کیا دلیری و بابک توتونچی در مورد مسائل گوناگون محیط زیست و کره زمین سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. مدیریت پنل گفتگو را نیز خانم فاطمه ظفرنژاد بر عهده خواهند داشت.
تنها یک زمین
تنها یک زمین
زمان: چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می شود
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است.