لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و شصت و سومین گفتمان هنر و معماری

جایزه کتاب معماری و شهرسازی (جایزه دکتر منوچهر مزینی) که به مناسبت روز جهانی کتاب، سومین مراسم دوسالانه آن در تهران برگزار می شود. از سال ۱۳۸۸ به همت موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران بنیان نهاده شده است. هدف از تعیین این جایزه، بهره وری و بهره یابی از دانش بزرگان و صاحب نظران و نیز رشد و اعتلای کیفی تالیف و ترجمه کتب معماری و شهرسازی و گسترش مخاطبان و نیز تشویق و ترغیب محققان، معماران و شهرسازان جوان در زمینه پژوهش و ارائه مکتوب نتایج تحقیقات و قابل دسترسی برای همگان است.

سیر صعودی مشارکت در این جایزه را می توان از تعداد شرکت کنندگان در سه دوره، دریافت، بطوری که آثار رسیده به دوره سوم بیش از سه برابر آثار دوره اول است. اگرچه در دوره اخیر، آمار تعداد کسانی که به دوره نهایی راه یافته اند، قابل تامل است!

در اولین دوره از میان ۹۶ اثر که به دبیرخانه مسابقه واصل گردید. تعداد ۲۶ اثر به دریافت جایزه در گرایش های مختلف معماری و شهرسازی نائل آمدند، در دوره دوم از میان ۱۶۲ اثر، ۳۴ اثر و در دوره سوم از میان ۲۳۴ جلد، تنها ۷۷ اثر جایزه را دریافت داشته اند. و بهمین ترتیب از تعداد کسانی که به تندیس زرین و سیمین دوسالانه دست یافتند نیز کاسته شده است، که این کاهش، نیاز به بررسی بیشتر دست اندرکاران و اندیشمندان حوزه معماری و شهرسازی دارد.

در سومین دوره این جایزه با بررسی ۲۳۴ عنوان کتاب که به دبیرخانه واصل گردید، تعداد ۱۲۱ جلد به علت عدم انطباق با شرایط مسابقه، به دور دوم راه نیافت و از عناوین باقیمانده در زمینه تالیف و ترجمه، که در ۲۴ گرایش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. ۵۴ عنوان لوح سپاس و ۳۵ عنوان لوح ویژه دریافت می دارند. همچنین به ۱۱ اثر لوح افتخار و به ۱۰ اثر لوح کتاب برتر اختصاص یافته است. علاوه بر آن، تندیس زرین و سیمین جایزه به نفرات اول و دوم و ناشر برگزیده اهدا می گردد.

گرایش آثار شرکت داده شده عبارتند از: نوسازی و مرمت بنا، نوسازی و بهسازی شهری، سازه و تکنولوژی ساخت، طراحی منظر، علوم و آموزش کاربردی، برنامه ریزی معماری، مستندنگاری، تاریخ شفاهی و اتوبیوگرافی، مدیریت پروژه، اندیشه پژوهی و نظریه پردازی، تاریخ هنر معماری و شهرسازی، محیط زیست (انسان و محیط)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نهادهای معماری و شهرسازی، طراحی شهری، طراحی معماری و جزئیات، معماران (معرفی و آثار)، جامعه شناسی شهری، روستاشناسی و روستاپژوهی، تکنولوژی طراحی، ساختمان سازی صنعتی، تاسیسات، ایرانشناسی، شهرشناسی و تاریخ شهر بوده اند.

هیئت داوران همچنین از ۶ ناشر برتر در بخش های عمومی و خصوصی که بیشترین فعالیت را در زمینه چاپ و انتشار کتب منتخب طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۱ داشته اند، تقدیر بعمل آورده است. موسسه مطالعاتی فرزان، ضمنا آمادگی خود را برای همکاری با سایر موسسات پژوهشی و تحقیقاتی و انجمن مفاخر معماری ایران در زمینه ارائه راهکارهایی به ناشران فعال در این حوزه فعالیت دارند، در جهت ارتقای سطح کیفی تالیف و ترجمه کتاب های معماری و شهرسازی اعلام نموده است.

زمان:چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است.