لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هشتاد و دومین گفتمان هنر و معماری

بازتاب نشست اول “یکصد معمار، یکصد انتخاب” نشان داد، نگاه مصداقی به مبانی نظری معماری امروز ایران، تا چه اندازه، تبدیل به نیاز آموزشی و پژوهشی شده است. بدین ترتیب، ادامه هدفمند این پروژه می تواند در روشن تر شدن راه آینده کمکی موثر باشد. نشست اول گویای این واقعیت نیز بود که عطش و اشتیاق نسل جوان (به دانستن و آموختن بیشتر) را در جائی می بایست پاسخ داد. بررسی “نظرنامه” های ارائه شده توسط مخاطبین و شرکت کنندگان نشست نشان می دهد که نسل جدید معماران و دانشجویان معماری، کنجکاو شرایط و محیط معماری اند و علاقمند هستند رویدادها و جریان های موجود را تعقیب کنند. پاسخ ها و نظرات مخاطبین از جدایی عمیقی حکایت دارد که بین خیل عظیم دانشجویان و دانش آموختگان جوان با بزرگان معماری ایران وجود دارد. این در شرایطی است که دانشجویان ما در دانشگاه ها، معماران دیگر فرهنگ ها را می شناسد ولی آشنایی چندانی با معماران ایرانی ندارند. نیاز به ایجاد پیوند میان دانشجویان و معماران با داشته های خودی و اندوخته های غنی معماری معاصر، امروز یک اضطرار و یک نیاز عاجل است.

پروژه “یکصد معمار، یکصد انتخاب” چنین هدفی دارد. در این پروژه، معماران شناخته شده کشور با معرفی مصداقی یک اثر به عنوان نمونه قابل قبول معماری معاصر ایران، فضا را برای پژوهشی نو در حوزه معماری امروز باز می کنند. همانگونه که در نشست اول عمل شد، قرار است نمایندگان نحله های مختلف فکری معماری بتوانند اثر مورد نظر خود را معرفی نمایند. قرار بر نقد نیست، قرار بر معرفی است اما با تاکید بر مبانی نظری و بنیان های فکری مورد قبول معمار و سخنران.

در یکصد و هشتاد و دومین گفتمان هنر و معماری، دومین نشست “یکصد معمار، یکصد انتخاب”، با حضور خانم شیوا آراسته و آقایان فریبرز جبارنیا، صالح حاج آقا میری، شهریار خراسانی قدیمی، کمال رهبری منش، علی کرمانیان، کمال کمونه، حمید نورکیهانی، محمدمهدی محمودی، اسکندر مختاری و شهریار یقینی، چند اثر شاخص و برجسته معماری معاصر ایران معرفی می شود.
مدیر پروژه آقای بهروز مرباغی و دبیر اجرایی آن خانم نگار جوکار است.
برنامه بدون مقدمه و راس ساعت ۱۶ شروع خواهد شد.

زمان: چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی