لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

قابل توجه اعضای محترم  هیات امناء و اعضای انجمن مفاخر معماری ایران

به استحضار میرساند ،با توجه به اهداف حمایتی انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری ، نسبت به شرکتها و تولیدکنندگان فعال  در این حوزه از اعضای محترم  هیات امناء و اعضای انجمن مفاخر معماری ایران دعوت می گردد تا در صورت ارائه هر گونه مطالب در حوزه طراحی ، معماری و همچنین اخبار و مقالات ، جهت چاپ در خبرنامه رسمی انجمن تا مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ به روابط عمومی انجمن اعلام نمایید .
با آرزوی موفقیت برای شما همکاران ارجمند
تلفکس : ۴۴۲۴۱۵۱۲-۴۴۲۴۲۹۱۹
www.decoriran.ir
info@decoriran.ir