لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۸۷ توسط شرکت مدیران هم اندیش فراخیز در تبریز برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس آشنایی مخاطبان با مبانی این علم و نحوه بهره گیری از آن می باشد که در دو محور اصلی زیر ارائه می شود:
۱) عوامل موثر بر معماری داخلی و دکوراسیون
۲) تاثیرات (روانی و فیزیکی) معماری داخلی و دکوراسیون بر مخاطب
مهلت ارسال ثبت نام در این کنفرانس تا ۱۵ اردیبهشت خواهد بود.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.cidd۲۰۰۸.com مراجعه نمایید.