لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیرو برگزاری دومین جلسه معارفه با گروه های شرکت کننده در هم اندیشی داشجویی مورخ  ۲۸/۱۱/۹۴ در محل باغ موزه قصر , جهت  برنامه ریزی تکمیلی نحوه ارائه و برگزاری همایش , خواهشمند است گروه های شرکت کرده در جلسه دوم  با نفرات و مدارک تکمیل شده و نیز سایر گروه ها و افراد داوطلب که تاکنون موفق به ثبت نام و یا حضور در جلسات نگردیده اند. روز چهار شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۹۵  ساعت ۱۵ در موزه هنرهای امام علی شرکت فرمایند.

لازم به ذکر است که افراد داوطلب همچنان می توانند با مراجعه به سایت انجمن مفاخر معماری ، فراخوان هم اندیشی را مطالعه و مشخصات لازم را همزمان به دو آدرس  talaei.parviz@gmail.com و issazok@yahoo.comارسال نمایند . جهت گرد آوری مناسب , عنوان” هم اندیشی دانشجویی” در موضوع مکاتبه نوشته شود.

موضوع گفتگو جلسه :

۱-استماع فعالیت های انجام شده از سوی گروه های آماده .

۲-زمان بندی برگزاری همایش توسط گروه های تعیین شده .