لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به همت مجله بخارا، سایت معمارنت و بنیاد ایرج افشار، در دویست و دوازدهمین گفتمان هنر و معماری، شب فرهنگ و معماری یزد در در محل بنیاد افشار برگزار می شود.در این شب محمد علی مرادی از خرد مردمان کویر، سامان کارگر از معماری و شهرسازی یزد ،حسین مسرت از پژوهش های یزد شناسی ایرج افشار سخن می گویند و لیلا پهلوان زاده ضمن ارایه گوشه هایی از میراث معماری صنعتی یزد، کتاب خود در این زمینه را معرفی خواهد کرد . فیلم “مهراو” به کارگردانی حسن نقاشی نیز در این برنامه به نمایش در می آید.