لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بدینوسیله به اطلاع میرساند اجرای برنامه دو سالانه کتاب معماری و شهرسازی ، با توجه به استمرار کار رسیدگی و ارزیابی کتب ، به تیرماه سال جاری موکول گردیده است . تاریخ برگزاری مراسم متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دبیرخانه دو سالانه کتاب معماری و شهرسازی