لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

ایران زمین به مفهوم جغرافیایی به ویژه جغرافیای فرهنگی و تاریخی، از پایگاه های تمدن های نخستین و کانون شگفتی های دین، اندیشه و هنر و دستاوردهای حیاتی و مادی، و نیز آوردگاه نبردها و منازعه ها و یورش های محلی و قاره ای به شمار رفته است. از این رو توانسته شبکه های متعدد راه ها را فراهم آورد که به یاری آن، هر منطقه از مجموعۀ تمدنی بشر بتواند با منطقه های دیگر در پیوندی کارساز قرار گیرد. به دیگر سخن، ایران زمین (=دل جهان) به دلیل جای داشتن در مرکز جغرافیایی تمدن ها و فرهنگ ها جهان کهن (چین و هندوستان در شرق، بین النهرین، مصر و مدیترانۀ یونانی و رومی در غرب) راه هایی پدید آورده که فزون بر اهمیت منطقه ای (و قومی) به لحاظ جهانی، نقش فراوانی داشته است و به معنای واقعی شرق و غرب جهان را به یکدیگر پیوند داده است. به زبان دیگر، راه های ابریشم که تا یکصد سال پیش، گوئی مختصر یه یک منطقه و یک دوره تاریخی به شمار می رفت، اکنون روشن شده که از عصر باستان تا دوره های اسلامی و از آن زمان تا عصر حاضر که “تکنولوژی” بر جهان سلطه یافته، هنوز هم امر تاریخ ساخته ی راه و راهداری و نحوه ارتباطات و مواصلات و حتی تشریفات اجتماعی و باورمندانۀ آن، از کارائی و اهمیت تاریخی و فرهنگی برخوردار است. در مسیر این راه بزرگ تاریخی و راه های اصلی و فرعی آن که برابر با یک چهارمِ محیط کره زمین است، بسیاری از قوم ها و فرهنگ ها و پاره فرهنگ ها، دین ها، مذهب ها، آرمان ها و باورها و تمدن ها در ارتباط با یکدیگر قرار داشتند. گردشگران، جغرافی دانان، مورخان، سفرنامه نگاران و مبلغان و مبشران ملل و نحل گوناگون طی سده ها از آن گذر کرده و تالیفات و نگارش های گرانبهایی در احوال جغرافیایی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردمان منطقۀ چندگانه ی راه های ابریشم فراهم آورده اند که در تحقیقات جدید از آنها بهرۀ فراوان گرفته شده است.

در دویست و چهل و پنجمین گفتمان هنر و معماری که به همت موسسه مطالعات منظر پایدار پیرامون تمدنِ ایرانیِ راه ابریشم برگزار می شود، آقایان دکتر سیمون آیوازیان، دکتر ناصر تکمیل همایون، مهندس حبیب اله شیبانی و احمد محیط طباطبایی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. مدیر پنل گفتگو آقای دکتر محمدمهدی محمودی هستند.

زمان: چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵