لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ
جمعه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶
گالری گلستان ۴ تا ۸ بعد از ظهر
دروس خیابان ، شهید کماسایی شماره ۲۴