لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

افتتاح : جمعه پنجم آذر ماه سال نود و پنج
ادامه نمایشگاه تا ۲۶ آذر ماه سال ۹۵ ساعت ۴ تا ۸